Y Frwydr am Ogoniant Tymor Gwyliau - Google Shopping vs Amazon Product Ads yn Ch4

Maen nhw'n dweud “rhowch eich arian lle mae'ch ceg.” Wel, gair ar y stryd, ac efallai pob stryd yn y byd, yw mai Google ac Amazon yw eich gwneuthurwyr arian o ran manwerthu ar-lein. Heb os, Google Shopping a Amazon Product Ads yw dau o'r peiriannau siopa cymhariaeth â thâl mwyaf deinamig, trwm eu traffig, sy'n bodoli. Ond mae pawb yn gwybod hynny. Yr hyn nad ydyn nhw'n ei wybod yn ôl pob tebyg yw lefelau tanddaearol cewri'r CSE: The

Sut Ddylech Chi Werthu Ar-lein

Gall dewis ble i werthu eich eitemau ar-lein fod ychydig fel prynu'ch car cyntaf. Mae'r hyn rydych chi'n ei ddewis yn dibynnu ar yr hyn rydych chi'n edrych amdano, a gall y rhestr o ddewisiadau fod yn llethol. Mae safleoedd e-fasnach gymunedol yn cynnig cyfle i fanteisio ar rwydwaith eang iawn o gwsmeriaid ond maen nhw'n cymryd toriad mwy o'r elw. Os ydych chi'n dymuno gwerthu'n gyflym ac nad ydych chi'n poeni am yr ymylon, efallai mai nhw fydd eich bet orau.

Beth yw'r Peiriant Siopa Cymhariaeth Orau?

Casglodd Strategaeth CPC ddata gan fwy na 100 o fanwerthwyr ar-lein o faint amrywiol, oddeutu 4.2 miliwn o gliciau ac 8 miliwn mewn refeniw i bennu'r peiriannau siopa cymhariaeth orau ar-lein. Mae peiriannau siopa cymhariaeth yn cynnwys gwefannau fel Pricegrabber, Nextag, Amazon Product Ads, Shopping.com, Shopzilla a Google Shopping. Yn yr astudiaeth rydym yn dadansoddi'r safleoedd siopa gorau ar gyfer traffig masnach e-fasnach, refeniw, cyfradd trosi, cost gwerthu, a chyfraddau cost fesul clic, a'u cyfanswmio i

Amazon Versus y Byd!

Bellach mae Amazon yn sefyll fel un o'r ffynonellau manwerthu mwyaf pwerus yn y byd. Gyda miliynau o gwsmeriaid a chefnogwyr marw-galed, mae wedi herio nid yn unig manwerthwyr eraill ar ac oddi ar-lein, ond sianeli marchnata ar-lein cyfan. Cymerodd beirniadaeth eithaf llym gynnyrch mwyaf newydd Amazon, y Kindle Fire, yr wythnos diwethaf. Ta waeth, mae'n ymddangos bod gwerthiannau'n dal i fod yn anenwog, gyda mwy nag 1 filiwn o unedau Kindle (gan gynnwys Kindle Fire) yn cael eu gwerthu bob wythnos am y drydedd wythnos yn