Sut i Ddewis Fframwaith Ar Gyfer Eich Personau Prynwr

Mae persona prynwr yn ddeunydd cyfansawdd sy'n rhoi darlun manwl-gyfoethog i chi o'ch cynulleidfaoedd targed trwy gyfuno gwybodaeth ddemograffig a seicograffig a mewnwelediadau ac yna ei gyflwyno mewn ffordd sy'n hawdd ei deall. O safbwynt ymarferol, mae personas prynwyr yn eich helpu i osod blaenoriaethau, dyrannu adnoddau, amlygu bylchau ac amlygu cyfleoedd newydd, ond yn bwysicach na hynny yw'r ffordd y maent yn cael pawb i farchnata, gwerthu, cynnwys, dylunio a datblygu ar yr un dudalen,

Beth yw Swag? A yw'n Werth Y Buddsoddiad Marchnata?

Os ydych chi wedi bod mewn busnes ers amser maith, rydych chi'n gwybod beth yw swag. A wnaethoch chi erioed feddwl tybed am ffynhonnell y term? Slang oedd swag mewn gwirionedd ar gyfer eiddo wedi'i ddwyn neu ysbeilio a ddefnyddiwyd yn y 1800au. Mae'n debyg mai'r term bag oedd ffynhonnell y slang ... fe wnaethoch chi roi'ch holl ysbeilio mewn bag crwn a dianc gyda'ch swag. Mabwysiadodd cwmnïau recordio y term yn gynnar yn y 2000au pan fyddent wedi rhoi bag at ei gilydd

Movavi: Swît Golygu Fideo Ar Gyfer Busnesau Bach I Gynhyrchu Fideos Proffesiynol

Os nad ydych erioed wedi cael y cyfle i olygu fideo, fel arfer mae gennych chi gromlin ddysgu serth. Mae yna feddalwedd sylfaenol ar gael i docio, clipio ac ychwanegu trawsnewidiadau cyn lanlwytho'ch fideo i YouTube neu wefan cyfryngau cymdeithasol ... ac yna mae yna lwyfannau menter wedi'u hadeiladu ar gyfer cynnwys animeiddiadau, effeithiau disglair, a delio â fideos hir iawn. Oherwydd lled band ac anghenion cyfrifiadurol, mae golygu fideo yn dal i fod yn broses sy'n cael ei chyflawni'n bennaf yn lleol gyda bwrdd gwaith

Vendasta: Graddfa Eich Asiantaeth Marchnata Digidol Gyda'r Llwyfan Label Gwyn Hwn o'r Dechrau i'r Diwedd

P'un a ydych chi'n asiantaeth gychwyn neu'n asiantaeth ddigidol aeddfed, gall graddio'ch asiantaeth fod yn dipyn o her. Dim ond ychydig o ffyrdd sydd mewn gwirionedd i raddio asiantaeth ddigidol: Caffael Cwsmeriaid Newydd - Mae'n rhaid i chi fuddsoddi mewn gwerthu a marchnata i gyrraedd rhagolygon newydd, yn ogystal â llogi'r dalent angenrheidiol i gyflawni'r ymrwymiadau hynny. Cynnig Cynhyrchion a Gwasanaethau Newydd - Mae angen i chi ehangu'ch cynigion i ddenu cwsmeriaid newydd neu gynyddu

7 Strategaethau Mae Marchnatwyr Cysylltiedig Llwyddiannus yn eu Defnyddio I Gyrru Refeniw I'r Brandiau y Maen nhw'n eu Hyrwyddo

Mae marchnata cysylltiedig yn fethodoleg lle gall pobl neu gwmnïau ennill comisiwn am farchnata brand, cynnyrch neu wasanaeth cwmni arall. Oeddech chi'n gwybod bod marchnata cysylltiedig yn arwain masnach gymdeithasol a'i fod yn yr un gynghrair â marchnata e-bost ar gyfer cynhyrchu refeniw ar-lein? Fe'i defnyddir gan bron bob cwmni ac, felly, mae'n ffordd wych i ddylanwadwyr a chyhoeddwyr ei integreiddio i'w gweithgareddau. Ystadegau Allweddol Marchnata Cysylltiedig Cyfrifon marchnata cysylltiedig am dros