Technoleg Hysbysebu

Cynhyrchion hysbysebu taledig ac arddangos, datrysiadau, offer, gwasanaethau, strategaethau, ac arferion gorau ar gyfer busnesau gan awduron Martech Zone. Newydd ddechrau gydag Adtech? Darllenwch ein herthygl:

Beth yw Adtech?

 • AI ac AR Colur a Gwallt Rhithwir Try-On

  Sut y gall AI ac AR Helpu Brandiau Harddwch i Ddenu a Chadw Cwsmeriaid

  Gyda phoblogrwydd cynyddol AI ac AR, nid yw'n syndod gweld brandiau harddwch yn cofleidio'r datblygiadau i wella profiad cwsmeriaid, cynyddu gwerthiant, a mwy. Er y gall godi'r pryder a yw'r technolegau hyn wedi'u gor-hysbysu neu a oes ganddynt sylwedd parhaol mewn gwirionedd, mae AI ac AR wedi profi i fod yn ddefnyddiol mewn amrywiaeth o wahanol feysydd - a…

 • Gwyddoniaeth Darbwyllo

  Gwyddoniaeth Darbwyllo: Chwe Egwyddor Sy'n Dylanwadu ar Benderfynu

  Ers dros 60 mlynedd, mae ymchwilwyr wedi ymchwilio i fyd hynod ddiddorol perswadio, gan anelu at ddeall y ffactorau sy'n arwain unigolion i ddweud ie i geisiadau. Ar y daith hon, maen nhw wedi darganfod gwyddor sy'n sail i'n prosesau gwneud penderfyniadau, yn aml yn llawn syrpréis. Mae'r ffeithlun fideo hwn gan awduron Ie!: 50 Ffordd o Berswadio Wedi'u Profi'n Wyddonol yn rhoi cipolwg ar…

 • Pinterest Marchnata Hysbysebu ac Ystadegau

  Marchnata, Hysbysebu ac Ystadegau Pinterest ar gyfer 2023

  Mae Pinterest yn blatfform cyfryngau cymdeithasol deinamig sy'n ymgorffori cynnwys, cymuned gymdeithasol ymgysylltiedig, masnach gymdeithasol, a chwilio i naddu gofod unigryw mewn technoleg a marchnata ar-lein. Yn wahanol i lawer o rwydweithiau cymdeithasol, mae Pinterest yn troi o amgylch darganfod gweledol, gan alluogi defnyddwyr i ddod o hyd i ysbrydoliaeth a'i rhannu trwy ddelweddau, ffeithluniau, a mwy. Gyda'i ryngwyneb deniadol a hawdd ei ddefnyddio, mae Pinterest wedi dod yn gyfle i fynd…

 • Google Analytics 4 Camgymeriad Gweithredu

  Yr 16 Camgymeriad Angheuol Uchaf Mae Busnesau (Ac Asiantaethau) yn Methu â Gwneud Gyda Google Analytics 4

  Roeddem yn sgwrsio'n ddiweddar â deliwr ceir a oedd yn teimlo eu bod yn talu ymgysylltiad misol rhyfeddol ar gyfer eu hasiantaeth farchnata ond nad oeddent yn hyderus eu bod yn cael gwerth yn y berthynas. Fel rydyn ni'n ei wneud yn aml gydag arweiniad cadarn, fe wnaethom ofyn a allem ni gael mynediad i'w cyfrif Google Analytics, ac fe wnaethon nhw ein hychwanegu at y cyfrif. Fe wnaethon ni fewngofnodi i…

 • Hanes Marchnata

  Hanes Marchnata

  Mae tarddiad y gair marchnata yn yr iaith Saesneg Canol hwyr. Gellir ei olrhain yn ôl i'r gair Hen Saesneg mǣrket , a olygai farchnad neu fan lle'r oedd nwyddau'n cael eu prynu a'u gwerthu. Dros amser, esblygodd y term, ac erbyn yr 16eg ganrif, daeth i gyfeirio at weithgareddau amrywiol yn ymwneud â phrynu a gwerthu cynhyrchion neu…

 • Sut i fanteisio ar gylchlythyr e-bost

  Moneteiddio E-bost: 10 Ffordd y Mae Cyhoeddwyr yn rhoi gwerth ariannol ar eu cylchlythyrau

  Bob dydd Llun, rydym yn anfon cylchlythyr o'r erthyglau a gyhoeddwyd yn yr wythnos ddiwethaf yn Martech Zone. Mae'n tyfu mewn poblogrwydd. Ers ei lansio dros fis yn ôl, rydym yn agos at 5,000 o danysgrifwyr. Er ein bod wedi awtomeiddio'r cylchlythyr gan ddefnyddio Mailchimp, rydym yn dal i wneud golygiadau bob wythnos cyn iddo gael ei anfon. Ein nod hirdymor gyda'r cylchlythyr yw gyrru arweinwyr i…

 • Sut i Anogi AI: Y Model PROMPTAI

  Datgloi Pŵer AI: Y Model PROMPTAI ar gyfer Ysgogi Llwyfannau AI Cynhyrchiol fel ChatGPT

  Mae’r galw am gynnwys deniadol o ansawdd uchel ar ei uchaf erioed. Mae gweithwyr proffesiynol gwerthu a marchnata yn gyson yn chwilio am ffyrdd effeithlon o greu cynnwys cymhellol sy'n atseinio gyda'u cynulleidfa darged. Enter Generative AI, technoleg sy'n newid y gêm a all helpu i greu cynnwys, a'r allwedd i harneisio ei botensial yw creu anogwyr effeithiol. Beth yw AI Generative AI cynhyrchiol, yn fyr am…

 • Beth yw Marchnata fel Gwasanaeth (MaaS)? Pam ddylech chi ei ddewis yn lle llogi marchnata cyntaf

  Pam y dylai Busnesau Bach a Busnesau Newydd Twf Uchel Oedi Cyn Llogi Eu Gweithiwr Marchnata Cyntaf a Phartner Gyda Darparwr Marchnata fel Gwasanaeth (MaaS)

  Wrth i fusnesau newydd a busnesau bach gynyddu a llwyddo, maent yn wynebu penderfyniad hollbwysig: A ddylent logi gweithiwr marchnata mewnol neu bartner gydag asiantaeth farchnata draddodiadol? Er y gallai cael aelod penodol o staff i arwain ymwybyddiaeth, cynhyrchu plwm, uwch-werthu, a chadw ymddangos yn ddeniadol, yn aml nid yw'n cyrraedd y disgwyliadau. Gall partneru ag asiantaeth roi rhywfaint o ryddhad trwy adeiladu…

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.