Adroddiad Ymwelwyr Wythnosol Clearbit: Gwybod Pwy Sy'n Ymweld â'ch Gwefan, Trosi'r Rhai Sy'n Bwysig

Mae cael dealltwriaeth fanwl, ansoddol o draffig eich gwefan yn hanfodol i adeiladu ymgyrchoedd marchnata B2B effeithiol sy'n cael eu gyrru gan ddata. Mae gwybod pwy yw eich ymwelwyr, ble maen nhw ar daith yr ymgyrch, a pha mor debygol ydyn nhw o brynu yn ei gwneud hi'n bosibl darparu profiadau mwy personol - a chynyddu trosiadau yn y pen draw. Fodd bynnag, ni fydd darpar gwsmeriaid bob amser yn codi eu dwylo pan fyddant yn ymweld â'ch gwefan. Yn wir, ni fydd y rhan fwyaf ohonynt. Llai na hanner yr ymwelwyr (ac weithiau fel