Amplero: Ffordd Doethach o Leihau Corddi Cwsmer

O ran lleihau corddi cwsmeriaid, mae gwybodaeth yn bwer yn enwedig os yw ar ffurf mewnwelediad ymddygiadol cyfoethog. Fel marchnatwyr rydyn ni'n gwneud popeth o fewn ein gallu i ddeall sut mae cwsmeriaid yn ymddwyn a pham maen nhw'n gadael, fel y gallwn ni ei atal. Ond yr hyn y mae marchnatwyr yn ei gael yn aml yw esboniad corddi yn hytrach na rhagfynegiad cywir o risg corddi. Felly sut mae mynd o flaen y broblem? Sut ydych chi'n rhagweld pwy

Marchnatwyr a Dysgu Peiriant: Cyflymach, Doethach, Mwy Effeithiol

Am ddegawdau mae marchnatwyr wedi defnyddio profion A / B i bennu effeithiolrwydd cynigion wrth yrru cyfraddau ymateb. Mae marchnatwyr yn cyflwyno dwy fersiwn (A a B), yn mesur y gyfradd ymateb, yn pennu'r enillydd, ac yna'n cyflwyno'r cynnig hwnnw i bawb. Ond, gadewch i ni ei wynebu. Mae'r dull hwn yn araf araf, yn ddiflas, ac yn anghywir yn anfaddeuol - yn enwedig pan fyddwch chi'n ei gymhwyso i ffôn symudol. Yr hyn sydd ei angen ar farchnatwr symudol mewn gwirionedd yw ffordd i benderfynu ar y cynnig cywir