Telerau Gwasanaeth

Wrth ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno eich bod chi'n deall ein polisïau ac rydych chi'n cytuno iddyn nhw.

 • Ni fydd y wefan hon yn gyfrifol am y cynnwys a'r gweithgareddau a grëir gan ddefnyddwyr ar y wefan.
 • Rydych yn cydnabod ac yn cytuno mai cyfrifoldeb yr unigolyn sy'n postio'r cynnwys yn unig yw'r holl gynnwys (testun a chyfryngau) a drosglwyddir yn gyhoeddus neu'n breifat, nid y wefan hon.
 • Mae'r wefan hon yn cadw'r hawl i ychwanegu, dileu neu newid unrhyw nodwedd ar y wefan ar unrhyw adeg heb rybudd nac atebolrwydd.
 • Rydych chi'n gyfrifol am eich gweithgareddau ar-lein a chyfrinachedd eich gwybodaeth.
 • Mae'r wefan hon yn cadw'r hawl i gael gwared ar gynnwys sy'n peri i ymwelwyr eraill pornograffi, hiliaeth, gobeithion, trais, casineb, halogrwydd, neu nad oes ganddo werth sylweddol.
 • Mae'r wefan hon yn cadw'r hawl i gael gwared ar drafodaethau tramgwyddus ac amhriodol.
 • Ni oddefir sbam a hunan-hyrwyddiad amlwg ar y wefan hon a chânt eu dileu.
 • Ni allwch ddefnyddio'r wefan hon i ddosbarthu neu bostio eitemau neu wybodaeth anghyfreithlon neu eu postio i wefannau sy'n cymryd rhan yn y gweithgareddau hynny.
 • Eich cyfrifoldeb chi yw gwirio unrhyw ffeiliau sydd wedi'u lawrlwytho am firysau, trojans, ac ati.
 • Rydych chi'n gyfrifol am eich gweithredoedd a'ch gweithgareddau ar y wefan hon, ac efallai y byddwn yn gwahardd defnyddwyr sy'n torri ein Telerau Gwasanaeth.
 • Rydych chi'n gyfrifol am amddiffyn eich cyfrifiadur. Rydym yn argymell gosod rhaglen amddiffyn firws ddibynadwy.
 • Mae'r wefan hon yn defnyddio nifer o analytics offer i ddadansoddi ymwelwyr a thraffig. Defnyddir y wybodaeth hon i wella cynnwys y wefan.

Mae'r holl gynnwys a ddarperir ar y blog hwn at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw perchennog y blog hwn yn cyflwyno unrhyw sylwadau ynghylch cywirdeb na chyflawnrwydd unrhyw wybodaeth ar y wefan hon nac a geir trwy ddilyn unrhyw ddolen ar y wefan hon. Ni fydd y perchennog yn atebol am unrhyw wallau neu hepgoriadau yn y wybodaeth hon nac am argaeledd y wybodaeth hon. Ni fydd y perchennog yn atebol am unrhyw golledion, anafiadau neu iawndal o arddangos neu ddefnyddio'r wybodaeth hon. Gall y telerau ac amodau defnyddio hyn newid ar unrhyw adeg a heb rybudd.

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.