Lindsay Tjepkema

Lindsay Tjepkema yw Prif Swyddog Gweithredol a chyd-sylfaenydd Casted, y platfform marchnata cyntaf a'r unig blatfform wedi'i adeiladu o amgylch podlediadau wedi'u brandio. Gyda mwy na 15 mlynedd o brofiad ym maes marchnata B2B, gan gynnwys rhedeg ei hasiantaeth ymgynghori ei hun, mae hi'n arweinydd deinamig sydd wedi cael llwyddiant aruthrol yn adeiladu a thyfu timau marchnata ar lefel leol a byd-eang. Ar ôl lansio podlediad wedi'i frandio ar gyfer cwmni marchnata byd-eang, sylweddolodd Lindsay ei hangerdd am sgyrsiau dilys. Arweiniodd hyn at sefydlu Casted i helpu marchnatwyr i ddatgloi potensial llawn eu cynnwys trwy harneisio pŵer podledu. Ers hynny mae'r cwmni wedi ennill tyniant cyflym ymhlith brandiau sy'n dymuno creu mwy o gysylltiad â'u cynulleidfaoedd trwy sgwrs ddilys.
  • Cynnwys Marchnata Marchnata Cynnwys Sain a Fideo Casted ar gyfer Menter

    Cased: Yr Ateb Marchnata Cynnwys Sain ar gyfer Brandiau Menter

    Wedi'i ddatblygu o'r syniad y dylai sgyrsiau fod yn llinell drwodd i'r holl gynnwys marchnata, Casted yw'r unig blatfform marchnata cynnwys a adeiladwyd i rymuso marchnatwyr i gyrchu, ymhelaethu, a phriodoli eu cynnwys podlediad brand i danio eu strategaeth marchnata cynnwys gyfan. Yn wahanol i atebion marchnata cynnwys eraill, sy'n cael eu hadeiladu i helpu marchnatwyr i gorddi mwy a mwy o gynnwys ysgrifenedig, mae Casted yn galluogi…

  • Cynnwys Marchnata Peryglon Stac Martech

    Pa mor beryglus yw'ch Twr Tech?

    Beth fyddai'r effaith pe bai eich tŵr technoleg yn cwympo i'r llawr? Mae'n syniad a'm trawodd ychydig ddyddiau Sadwrn yn ôl gan fod fy mhlant yn chwarae Jenga tra roeddwn yn gweithio ar gyflwyniad newydd ynghylch pam y dylai marchnatwyr ailfeddwl am eu staciau technoleg. Fe’m trawodd fod gan bentyrrau technoleg a thyrau Jenga lawer mewn gwirionedd…