Awgrymiadau ar gyfer Profi A / B ar Arbrofion Chwarae Google

Ar gyfer datblygwyr ap Android, gall Google Play Experiments ddarparu mewnwelediadau gwerthfawr a helpu i gynyddu gosodiadau. Gall rhedeg prawf A / B sydd wedi'i ddylunio'n dda ac wedi'i gynllunio'n dda wneud gwahaniaeth rhwng defnyddiwr yn gosod eich app neu gystadleuydd. Fodd bynnag, mae yna lawer o achosion lle mae profion wedi'u cynnal yn amhriodol. Gall y camgymeriadau hyn weithio yn erbyn ap a brifo ei berfformiad. Dyma ganllaw ar gyfer defnyddio Google Play Experiments ar gyfer profi A / B. Sefydlu Arbrawf Google Play Gallwch gyrchu'r