Gwneud y mwyaf o Werth Data Mawr gyda Optimeiddio Stac Data Mawr Pepperdata a Thiwnio Awtomataidd

Pan fyddant yn cael eu trosoli'n gywir, gall data mawr bweru gweithrediadau. Mae data mawr bellach yn chwarae rhan bwysig ym mhopeth o fancio i ofal iechyd i'r llywodraeth. Mae rhagolwg twf syfrdanol y farchnad ddata fawr fyd-eang, o $ 138.9 biliwn yn 2020 i $ 229.4 biliwn erbyn 2025, yn arwydd clir bod data mawr bellach yn ornest barhaol yn y dirwedd fusnes. Fodd bynnag, er mwyn cynhyrchu'r gwerth mwyaf o'ch data mawr, mae angen eich pentwr data mawr