7 Strategaethau Cwpon Gallwch eu Corffori Er mwyn i'r Pandemig Yrru Mwy o Drosiadau Ar-lein

Mae angen atebion modern ar gyfer problemau modern. Er bod y teimlad hwn yn wir, weithiau, hen strategaethau marchnata da yw'r arf mwyaf effeithiol yn arsenal unrhyw farchnatwr digidol. Ac a oes unrhyw beth hŷn a mwy gwrth-ffwl na gostyngiad? Mae'r fasnach wedi profi sioc arloesol a ddaeth yn sgil pandemig COVID-19. Am y tro cyntaf mewn hanes, gwelsom sut mae siopau manwerthu yn delio â sefyllfa heriol yn y farchnad. Gorfododd nifer o gloeon cwsmeriaid gwsmeriaid i siopa ar-lein. Y nifer