Sut i Hybu Eich Gwerthiant ar ôl Prynu Gyda Strategaeth Cadw Cwsmer Effeithiol

Er mwyn ffynnu a goroesi mewn busnes, rhaid i berchnogion busnes gofleidio llawer o dechnegau a thactegau. Mae strategaeth cadw cwsmeriaid yn hanfodol oherwydd mae'n llawer mwy effeithiol nag unrhyw strategaeth farchnata arall o ran cynyddu refeniw a sbarduno enillion ar eich buddsoddiad marchnata. Gall caffael cwsmer newydd gostio bum gwaith yn fwy na chadw cwsmer presennol. Gall cynyddu cyfraddau cadw cwsmeriaid 5% gynyddu elw o 25 i 95%. Cyfradd llwyddiant gwerthu i gwsmer