Yr Achos COVID-19: Effaith Hysbysebu a Marchnata

Mae'n hynod werthfawr gweithio gydag asiantaeth sydd ar ben diweddariadau marchnata pwysig bob amser. Gan fod pob busnes yn cael ei orfodi i wneud newidiadau oherwydd amgylchiadau cyfredol y byd ac iechyd a diogelwch COVID-19, mae'n golygu darparu digon o dechnoleg ar gyfer gweithlu anghysbell, symud i wasanaethau dim cyswllt pan fo hynny'n bosibl, a thynhau'r awenau ar gostau busnes. Mae ble i wario doleri marchnata yn hanfodol yn ystod yr amseroedd hyn. Rhaid i fusnesau hefyd