Beth Mae Diweddariad Hysbysebion Cylchdroi Newydd Google yn ei olygu ar gyfer Ymgyrchoedd AdWords?  

Mae Google yn gyfystyr â newid. Felly efallai nad oedd yn syndod bod y cwmni, ar Awst 29ain, wedi cyflwyno newid arall i'w gosodiadau hysbysebion ar-lein, yn benodol gyda chylchdroi hysbysebion. Y cwestiwn go iawn yw - beth mae'r newid newydd hwn yn ei olygu i chi, eich cyllideb hysbysebu a'ch perfformiad hysbyseb? Nid yw Google yn un i roi llu o fanylion pan fyddant yn gwneud newidiadau o'r fath, gan adael i lawer o gwmnïau deimlo'n dywyll fel