Mae angen i Ddata Marchnata Sbarduno Data o Safon – Brwydrau ac Atebion

Mae marchnatwyr dan bwysau aruthrol i gael eu gyrru gan ddata. Eto i gyd, ni fyddwch yn dod o hyd i farchnatwyr yn siarad am ansawdd data gwael nac yn cwestiynu diffyg rheoli data a pherchnogaeth data o fewn eu sefydliadau. Yn lle hynny, maent yn ymdrechu i gael eu gyrru gan ddata gyda data gwael. Eironi trasig! I'r rhan fwyaf o farchnatwyr, nid yw problemau fel data anghyflawn, teipio, a chopïau dyblyg hyd yn oed yn cael eu cydnabod fel problem. Byddent yn treulio oriau yn trwsio camgymeriadau ar Excel, neu byddent yn ymchwilio am ategion i gysylltu data