Pwysigrwydd Papur Gwyn Cliciwch

Mae Delivra, ein noddwr marchnata e-bost cleientiaid, wedi creu papur gwyn yn dangos pwysigrwydd clic gan y gall fod y gwahaniaeth rhwng gwneud y gwerthiant. Mae Pwysigrwydd papur gwyn Cliciwch yn trafod y rhesymeg y tu ôl i bob clic, y tactegau i wella'r cyfraddau clicio, a rhai profiadau bywyd go iawn i ddatgelu sut y bydd deall pwysigrwydd clic yn cynorthwyo ymdrechion marchnata e-bost eich cwmni. Mae cyfraddau clicio cynyddol yn eich marchnata e-bost yn a

A yw Animeiddio mewn E-byst yn Gweithio Mewn gwirionedd?

Mae gennych 30 eiliad i ddal sylw eich darllenwyr unwaith y byddant yn clicio ar eich e-bost. Ffenestr fach yw hon yn bendant. Os ydych chi fel fi, yna efallai y byddech chi'n meddwl bod animeiddio ychydig yn beryglus i'w ddefnyddio gyda marchnata e-bost, ond rydych chi am ddenu sylw eich derbynwyr. Felly, beth ydych chi'n ei wneud? Fodd bynnag, ar ôl mynd trwy rybudd tueddiad ein noddwr marchnata e-bost, gallai hwn fod yn offeryn hyfryd i farchnatwyr e-bost os caiff ei ymgorffori'n effeithiol. Dim yn unig

Beth yw'ch Argraff Cyfryngau Cymdeithasol?

“Dydych chi byth yn cael ail gyfle i wneud argraff gyntaf,” mae fy athro busnes, Marvin Recht, bob amser yn atgoffa ei fyfyrwyr. Peidiwch â gwneud y camgymeriadau y mae llawer wedi'u gwneud o'ch blaen. Yn y byd sydd ohoni, mae'r syniad argraff gyntaf yn dal yn wir. Fodd bynnag, mae defnyddwyr digidol a chyfryngau cymdeithasol yn caniatáu inni gysylltu mewn ffyrdd na allem eu cael yn y gorffennol. A gallai'r argraff eich bod chi'n gadael ar eich tudalen Facebook, ffrwd Twitter, neu wefan gael rhywfaint