Acronymau CDP

CDP

CDP yw'r acronym ar gyfer Llwyfan Data Cwsmer.

Cronfa ddata ganolog, barhaus, unedig o gwsmeriaid sy'n hygyrch i systemau eraill. Mae data'n cael ei dynnu o ffynonellau lluosog, ei lanhau, a'i gyfuno i greu un proffil cwsmer (a elwir hefyd yn olygfa 360-gradd). Yna gellir defnyddio'r data hwn at ddibenion awtomeiddio marchnata neu gan weithwyr proffesiynol gwasanaethau cwsmeriaid a gwerthu i ddeall ac ymateb i anghenion cwsmeriaid yn well. Efallai y bydd y data hefyd yn cael ei integreiddio â systemau marchnata i segmentu a thargedu cwsmeriaid yn well yn seiliedig ar eu hymddygiad.