Mae Google Yn Gwneud Delweddau Parth Cyhoeddus Yn Edrych Fel Ffotograffiaeth Stoc, Ac Mae hynny'n Broblem

Yn 2007, rhoddodd y ffotograffydd enwog Carol M. Highsmith ei archif oes gyfan i Lyfrgell y Gyngres. Flynyddoedd yn ddiweddarach, darganfu Highsmith fod y cwmni ffotograffiaeth stoc Getty Images wedi bod yn codi ffioedd trwyddedu am ddefnyddio’r delweddau parth cyhoeddus hyn, heb ei chydsyniad. Ac felly fe ffeiliodd achos cyfreithiol am $ 1 biliwn, gan honni torri hawlfraint a honni camddefnydd difrifol a phriodoli ffug o bron i 19,000 o ffotograffau. Nid oedd y llysoedd yn ochri gyda hi, ond fe