Beth yw'r Meintiau Ad Arddangos Symudol a Penbwrdd Uchaf CTR?

Ar gyfer marchnatwr, mae hysbysebion taledig bob amser wedi bod yn ffynhonnell ddibynadwy o gaffael cwsmeriaid. Er y gall y ffordd y mae cwmnïau'n defnyddio hysbysebu â thâl amrywio - mae rhai'n defnyddio hysbysebion ar gyfer ail -getio, rhai ar gyfer ymwybyddiaeth brand, a rhai ar gyfer eu caffael ei hun - mae'n rhaid i bob un ohonom gymryd rhan ynddo mewn rhyw ffordd. Ac, oherwydd dallineb baner / dallineb hysbyseb, nid yw'n hawdd dal sylw'r defnyddwyr gyda hysbysebion arddangos ac yna eu cael