10 Awgrym ar gyfer Dylunio Gwefan Eiddo Tiriog sy'n Gyrru Prynwyr a Gwerthwyr Posibl i Ymgysylltu

Mae prynu adeilad, cartref, neu gondo yn fuddsoddiad pwysig ... ac yn aml dim ond unwaith mewn oes y mae'n digwydd. Mae penderfyniadau prynu eiddo tiriog yn cael eu cymell gan lu o emosiynau sy'n gwrthddweud ei gilydd weithiau - felly mae angen ystyried llawer wrth ddylunio gwefan eiddo tiriog sy'n eu helpu ar hyd y daith brynu. Eich rôl chi, fel asiant neu frocer eiddo tiriog, yw deall yr emosiynau wrth eu tywys tuag at resymegol a