Cynllun 5 Cam i Optimeiddio'ch Talu ar gyfer Siopwyr.

Yn ôl Statista, yn 2016, defnyddiodd 177.4 miliwn o bobl ddyfeisiau symudol i siopa, ymchwilio a phori cynhyrchion. Rhagwelir y bydd y ffigur hwn yn cyrraedd bron i 200 miliwn erbyn 2018. A nododd adroddiad newydd a gynhaliwyd gan Addressy fod gadael cartiau wedi cyrraedd cyfradd ganolrif o 66% yn yr UD. Mae manwerthwyr ar-lein nad ydynt yn cynnig profiad symudol gwych yn debygol o fod yn colli allan ar fusnes. Mae'n hanfodol eu bod yn cadw siopwyr i ymgysylltu trwy'r broses ddesg dalu gyfan. Isod