5 Hanfod ar gyfer Optimeiddio Awtomeiddio Marchnata

I lawer o farchnatwyr, mae'r addewid o farchnata atebion awtomeiddio yn ymddangos yn anghyraeddadwy. Maen nhw'n rhy ddrud neu'n rhy gymhleth i'w dysgu. Fe wnes i chwalu’r chwedlau hynny a nifer o rai eraill yn “Maniffesto Marchnata Modern” OutMarket. Heddiw, rwyf am chwalu myth arall: mae awtomeiddio marchnata yn fwled arian. Ni fydd gweithredu meddalwedd awtomeiddio yn cynyddu ymgysylltiad ac addasiadau yn awtomatig. Er mwyn cyflawni'r canlyniadau hynny, mae'n rhaid i farchnatwyr wneud y gorau o'u awtomeiddio marchnata a'u cyfathrebu. Gellir meddwl am optimeiddio fel