Ail-frandio: Sut y bydd Cofleidio Newid yn Tyfu Brand Eich Cwmni

Rhaid dweud y gall ail-frandio gynhyrchu canlyniadau cadarnhaol aruthrol i fusnes. Ac rydych chi'n gwybod bod hyn yn wir pan mai'r union gwmnïau sy'n arbenigo mewn creu brandiau yw'r rhai cyntaf i'w hail-frandio. Mae tua 58% o asiantaethau yn ail-frandio fel ffordd i hybu twf esbonyddol trwy'r pandemig COVID. Cymdeithas Fasnach yr Asiantaeth Hysbysebu Rydym ni yn Lemon.io wedi profi'n uniongyrchol faint o ail-frandio a chynrychiolaeth brand gyson a all eich rhoi ar y blaen i'ch cystadleuaeth. Fodd bynnag,