Mae CRM B2C yn hanfodol i fusnesau sy'n wynebu cwsmeriaid

Mae gan ddefnyddwyr yn y farchnad heddiw fwy o rym nag erioed o'r blaen, wrth fynd ati i chwilio am gyfleoedd i ymgysylltu â busnesau a brandiau. Mae'r newid pŵer enfawr i ddefnyddwyr wedi digwydd yn gyflym ac wedi gadael y rhan fwyaf o gwmnïau yn druenus o brin o offer i harneisio'r holl wybodaeth newydd y dechreuodd defnyddwyr ei darparu mewn ffyrdd newydd. Er bod bron pob busnes soffistigedig sy'n wynebu defnyddwyr yn cyflogi datrysiadau CRM i reoli cwsmeriaid a rhagolygon, mae'r mwyafrif ohonynt yn seiliedig ar dechnoleg ddegawdau oed - ac fe'u dyluniwyd