Balŵns, Bubble Gum, a Martech: Pa Un nad yw'n Perthyn?

Yn wahanol i falŵns a gwm swigen, ni fydd Martech yn byrstio wrth ei ymestyn i'r hyn sy'n ymddangos fel pwynt torri. Yn lle, bydd diwydiant Martech yn parhau i symud ac ymestyn ac addasu i newid ac arloesi - yn union fel y mae wedi'i wneud dros y blynyddoedd diwethaf. Efallai y bydd yn ymddangos bod twf cyfredol y diwydiant yn anghynaladwy. Mae llawer wedi gofyn a oedd y diwydiant martech - wedi ei wrando gan fwy na 3,800 o atebion - wedi cyrraedd ei bwynt tipio. Ein hateb syml: Na, nid yw wedi gwneud hynny. Nid yw arloesi