Pam Mae Eich Fideos Corfforaethol Yn Colli'r Marc, A Beth I'w Wneud Amdani

Rydyn ni i gyd yn gwybod beth mae rhywun yn ei olygu pan maen nhw'n dweud “fideo corfforaethol.” Mewn theori, mae'r term yn berthnasol i unrhyw fideo a wneir gan gorfforaeth. Arferai fod yn ddisgrifydd niwtral, ond nid yw'n anymore. Y dyddiau hyn, mae llawer ohonom ym maes marchnata B2B yn dweud fideo corfforaethol gyda thipyn bach. Mae hynny oherwydd bod fideo corfforaethol yn ddiflas. Mae fideo corfforaethol yn cynnwys lluniau stoc o weithwyr cow rhy ddeniadol yn cydweithredu mewn ystafell gynadledda. Corfforaethol