Data Gwych, Cyfrifoldeb Gwych: Sut Gall SMBs Wella Arferion Marchnata Tryloyw

Mae data cwsmeriaid yn hanfodol i fusnesau bach a chanolig (SMBs) ddeall anghenion cwsmeriaid yn well a sut maent yn rhyngweithio â'r brand. Mewn byd hynod gystadleuol, gall busnesau sefyll allan trwy drosoli data i greu profiadau personol mwy dylanwadol ar gyfer eu cwsmeriaid. Sylfaen strategaeth data cwsmeriaid effeithiol yw ymddiriedaeth cwsmeriaid. A chyda'r disgwyliad cynyddol am farchnata mwy tryloyw gan ddefnyddwyr a rheoleiddwyr, nid oes amser gwell i gymryd golwg