Infograffig: Ystadegau Defnydd Pobl Hŷn a Rhyngrwyd

Mae'r stereoteip na all yr henoed ei ddefnyddio, nad yw'n ei ddeall, neu nad ydyn nhw am dreulio amser ar-lein yn eang yn ein cymdeithas. Fodd bynnag, a yw'n seiliedig ar ffeithiau? Mae'n wir bod Millennials yn dominyddu defnydd o'r Rhyngrwyd, ond a oes yna ychydig iawn o Baby Boomers ar y we fyd-eang? Nid ydym yn credu hynny ac rydym ar fin ei brofi. Mae pobl hŷn yn derbyn ac yn defnyddio technolegau modern mewn niferoedd cynyddol y dyddiau hyn. Maent yn sylweddoli