5 Camgymeriad Mwyaf Cyffredin a Wnaed gan Ddatblygwyr JavaScript

JavaScript yw'r iaith sylfaenol ar gyfer bron pob un o'r cymwysiadau gwe modern. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym wedi gweld cynnydd yn nifer gyffredinol y llyfrgelloedd a fframweithiau pwerus sy'n seiliedig ar JavaScript wrth adeiladu cymwysiadau gwe. Gweithiodd hyn ar gyfer Cymwysiadau Tudalen Sengl yn ogystal â llwyfannau JavaScript ochr y gweinydd. Mae JavaScript yn bendant wedi dod yn hollalluog ym myd datblygu'r we. Dyma pam ei fod yn sgil fawr y dylid ei meistroli gan ddatblygwyr gwe.