Y Mandad Marchnata Newydd: Refeniw, Neu Arall

Syrthiodd diweithdra i 8.4 y cant ym mis Awst, wrth i America wella'n araf o'r brig pandemig. Ond mae gweithwyr, gweithwyr proffesiynol gwerthu a marchnata yn benodol, yn dychwelyd i dirwedd wahanol iawn. Ac mae'n wahanol i unrhyw beth a welsom erioed o'r blaen. Pan ymunais â Salesforce yn 2009, roeddem ar sodlau'r Dirwasgiad Mawr. Cafodd ein meddylfryd fel marchnatwyr ei ddylanwadu'n uniongyrchol gan y tynhau gwregysau economaidd a oedd newydd ddigwydd ledled y byd. Roedd y rhain yn amseroedd main. Ond