Tricia Gellman

Tricia Gellman

Mae Tricia Gellman yn Brif Swyddog Meddygol Drifft, y platfform cyflymu refeniw. CMO 3x (gynt o Checkr a Salesforce Canada), Tricia yw awdur CMO 3.0 cylchlythyr misol, a llu o'r Podlediad Sgyrsiau CMO.
  • Technoleg Hysbysebu Tyfu Refeniw

    Y Mandad Marchnata Newydd: Refeniw, Neu Arall

    Gostyngodd diweithdra i 8.4 y cant ym mis Awst, wrth i America wella'n araf o uchafbwynt y pandemig. Ond mae gweithwyr, yn benodol gweithwyr proffesiynol gwerthu a marchnata, yn dychwelyd i dirwedd llawer gwahanol. Ac mae'n wahanol i unrhyw beth rydyn ni erioed wedi'i weld o'r blaen. Pan ymunais â Salesforce yn 2009, roeddem ar sodlau’r Dirwasgiad Mawr. Dylanwadwyd yn uniongyrchol ar ein meddylfryd fel marchnatwyr gan…