4 Awgrym i Greu Strategaeth Marchnata Fideo Llwyddiannus ar gyfer eich Busnes

Nid yw'n gyfrinach bod y defnydd o fideo mewn marchnata cynnwys ar gynnydd. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae fideo ar-lein wedi profi i fod y math mwyaf deniadol a chymhellol o gynnwys i ddefnyddwyr. Mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi dod yn un o'r llwyfannau mwyaf effeithiol ar gyfer marchnata fideo, ac mae hynny'n ffaith na ddylid ei chymryd yn ysgafn. Mae gennym ni rai awgrymiadau hanfodol i chi ar sut i gynhyrchu fideos effeithiol sy'n dal y sylw