Ewch oddi ar-lein, ewch heb eich plwg, am gyfnod o leiaf

Cyrhaeddais ar-lein gyntaf a chefais fy nghyfeiriad e-bost cyntaf yn gynnar ym 1995. Ddiwedd '95 lansiais fy musnes dylunio Gwe. Roedd cael fy nghwmni fy hun yn golygu bod ar-lein ac ar gael i'm cwsmeriaid trwy'r amser. Roeddwn bob amser wedi fy mhlygio i mewn. Hyd yn oed ar wyliau des i â fy ngliniadur NEC hen ffasiwn. Wrth i amser fynd heibio, ymunais ag amryw o gychwyniadau. Hyd yn oed wedyn pan ar wyliau roedd disgwyl i mi dreulio o leiaf rhywfaint o

Peidiwch â dod yn ddioddefwr Malware Hysbysebu

Daw'r e-bost i mewn. Rydych chi'n gyffrous. Mae'n fargen CPM uchel iawn gan hysbysebwr enw brand mawr. Nid ydych yn adnabod cyfeiriad e-bost yr anfonwr. Rydych chi'n meddwl i chi'ch hun: “Hmmn..exampleinteractive.com. Rhaid bod yn siop ryngweithiol fach y mae'r brand mawr yn ei defnyddio ”. Rydych chi'n anfon e-bost yn ôl yn gofyn am eu SY (Gorchymyn Mewnosod) ac yn dechrau edrych ar eich rhestr hysbysebion sydd ar gael. Rydych chi'n mynd yn ôl ac ymlaen gyda nhw, maen nhw'n awyddus i gael