Pam y dylai Gwerthu a Marchnata Maes Edrych y Tu Hwnt i'r CRM Traddodiadol

Wrth i'r byd ddod yn fwyfwy amhersonol gydag ymfudiad technoleg - cyfryngau cymdeithasol, sgwrsio fideo, ac ati. Mae cyfle wedi cyflwyno'i hun mewn ffordd real iawn. Mae cysyniad a ddaeth unwaith yn naturiol, yn reddfol ac yn bodoli fwy neu lai fel ôl-ystyriaeth wedi cael ei israddio i addasiad anghyfleus, drutach sy'n cymryd llawer o amser. Mynd yn gorfforol o flaen y bobl rydych chi am adeiladu perthnasoedd â nhw. Mae'n ymddangos fel syniad gwyllt amlwg, ond y realiti