Ewch i Strategaethau a Heriau i Farchnata Gwyliau yn y Cyfnod Ôl-euog

Amser Darllen: 3 Cofnodion Mae amser arbennig y flwyddyn rownd y gornel, yr amser rydyn ni i gyd yn edrych ymlaen at ddadflino gyda'n hanwyliaid ac yn bwysicaf oll ymroi i domenni o siopa gwyliau. Er yn wahanol i'r gwyliau arferol, mae eleni'n sefyll ar wahân oherwydd yr aflonyddwch eang gan COVID-19. Tra bod y byd yn dal i gael trafferth delio â'r ansicrwydd hwn ac yn mynd yn ôl i normalrwydd, bydd llawer o draddodiadau gwyliau hefyd yn sylwi ar newid ac efallai'n edrych yn wahanol