The Build Versus Buy Dilemma: 7 Ystyriaethau i Benderfynu Beth sydd Orau i'ch Busnes

Mae'r cwestiwn a ddylid adeiladu neu brynu meddalwedd yn ddadl barhaus rhwng arbenigwyr sydd â barn amrywiol ar y rhyngrwyd. Mae'r opsiwn i adeiladu eich meddalwedd fewnol eich hun neu brynu datrysiad wedi'i deilwra'n barod ar gyfer y farchnad yn dal i ddrysu llawer o wneuthurwyr penderfyniadau. Gyda marchnad SaaS yn ffynnu i'w gogoniant llawn lle rhagwelir y bydd maint y farchnad yn cyrraedd USD 307.3 biliwn erbyn 2026, mae'n ei gwneud hi'n haws i frandiau danysgrifio i wasanaethau heb fod angen gwneud hynny

Ewch i Strategaethau a Heriau i Farchnata Gwyliau yn y Cyfnod Ôl-euog

Mae amser arbennig y flwyddyn rownd y gornel, yr amser rydyn ni i gyd yn edrych ymlaen at ddadflino gyda'n hanwyliaid ac yn bwysicaf oll ymroi i domenni o siopa gwyliau. Er yn wahanol i'r gwyliau arferol, mae eleni'n sefyll ar wahân oherwydd yr aflonyddwch eang gan COVID-19. Tra bod y byd yn dal i gael trafferth delio â'r ansicrwydd hwn ac yn mynd yn ôl i normalrwydd, bydd llawer o draddodiadau gwyliau hefyd yn sylwi ar newid ac efallai'n edrych yn wahanol