Deall Algorithm Safle Bwydo Newyddion Facebook

Cael gwelededd eich brand ym mhorthwyr newyddion eich cynulleidfa darged yw'r cyflawniad eithaf i farchnatwyr cymdeithasol. Dyma un o'r nodau pwysicaf, ac yn aml yn anodd dod o hyd iddo, yn strategaeth gymdeithasol brand. Gall fod yn arbennig o anodd ar Facebook, platfform sydd ag algorithm cywrain sy'n esblygu'n gyson ac sydd wedi'i gynllunio i wasanaethu'r cynnwys mwyaf perthnasol i gynulleidfaoedd. EdgeRank oedd yr enw a roddwyd ar algorithm porthiant newyddion Facebook flynyddoedd yn ôl ac er hynny