A yw 2018 Y Flwyddyn Manwerthu wedi marw? Dyma Sut i'w Arbed

Roedd plant a phlant wrth galon yr un mor drist oherwydd cwymp Toys 'R' Us, un o hoelion wyth y diwydiant a'r gadwyn fanwerthu olaf oedd ar ôl a oedd yn canolbwyntio'n llwyr ar deganau. Fe wnaeth y cyhoeddiad cau siop ddileu pob gobaith y gallai’r cawr manwerthu - man hiraeth i rieni, teyrnas ryfedd i blant - gael ei achub. Yr hyn sydd hyd yn oed yn drist yw y gallai Toys 'R' Us fod wedi cael eu hachub. Dioddefodd yr archfarchnad â stoc teganau