Sut i Bwyleg Tudalennau Cynnyrch Siop App Symudol cyn eu lansio

Y cyfnod cyn lansio yw un o'r cyfnodau mwyaf tyngedfennol yng nghylch bywyd ap. Rhaid i gyhoeddwyr ddelio â myrdd o dasgau sy'n rhoi eu sgiliau rheoli amser a gosod blaenoriaethau ar brawf. Fodd bynnag, mae mwyafrif llethol o farchnatwyr apiau yn methu â sylweddoli y gall profion A / B medrus lyfnhau pethau ar eu cyfer a chynorthwyo gyda nifer o dasgau cyn lansio. Mae yna lawer o ffyrdd y gall cyhoeddwyr roi profion A / B i ddefnydd cyn ymddangosiad cyntaf yr ap