Defnyddio Profion Awtomataidd i Wella Profiad Salesforce

Gall aros ar y blaen i'r newidiadau cyflym a'r iteriadau mewn platfform menter ar raddfa fawr, fel Salesforce, fod yn heriol. Ond mae Salesforce ac AccelQ yn gweithio gyda'i gilydd i gyflawni'r her honno. Mae defnyddio platfform rheoli ansawdd ystwyth AccelQ, sydd wedi'i integreiddio'n dynn â Salesforce, yn cyflymu ac yn gwella ansawdd datganiadau Salesforce sefydliad yn sylweddol. Mae AccelQ yn blatfform cydweithredol y gall cwmnïau ei ddefnyddio i awtomeiddio, rheoli, gweithredu ac olrhain profion Salesforce. AccelQ yw'r unig brawf parhaus