Mahendra Alladi

Mahendra Alladi

Mahendra yw Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol accelQ, platfform profi parhaus yn y cwmwl sy'n awtomeiddio profion API a gwe yn ddi-dor heb ysgrifennu un llinell o god.
  • Cynnwys Marchnata Gwerthiant Accelq

    Defnyddio Profion Awtomataidd i Wella Profiad Salesforce

    Gall aros ar y blaen i'r newidiadau cyflym a'r iteriadau mewn llwyfan menter ar raddfa fawr, fel Salesforce, fod yn heriol. Ond mae Salesforce ac AccelQ yn gweithio gyda'i gilydd i ateb yr her honno. Mae defnyddio llwyfan rheoli ansawdd ystwyth AccelQ, sydd wedi'i integreiddio'n dynn â Salesforce, yn cyflymu ac yn gwella ansawdd datganiadau Salesforce sefydliad yn sylweddol. Mae AccelQ yn blatfform cydweithredol y gall cwmnïau…