Beth Mae “Marchnata Cyd-destun” yn ei olygu mewn gwirionedd?

Fel rhywun sydd wedi gwneud gyrfa allan o gynnwys, cyfathrebu ac adrodd straeon, mae gen i le arbennig yn fy nghalon ar gyfer rôl “cyd-destun.” Dim ond pan fyddant yn deall cyd-destun y neges y daw'r hyn yr ydym yn ei gyfathrebu - p'un ai mewn busnes neu yn ein bywydau personol - yn berthnasol i'n cynulleidfa. Heb gyd-destun, collir ystyr. Heb gyd-destun, mae cynulleidfaoedd yn drysu ynghylch pam rydych chi'n cyfathrebu â nhw, beth maen nhw i fod i'w gymryd, ac, yn y pen draw, pam eich neges