Sut y gallai Realiti Estynedig Effeithio ar Farchnata Dylanwadwyr?

Mae COVID-19 wedi newid y ffordd rydyn ni'n siopa. Gyda phandemig yn cynddeiriog y tu allan, mae defnyddwyr yn dewis aros i mewn a phrynu eitemau ar-lein yn lle. Dyna pam mae defnyddwyr yn tiwnio i mewn i ddylanwadwyr fwy a mwy ar gyfer fideos sut i wneud unrhyw beth o roi cynnig ar minlliw i chwarae ein hoff gemau fideo. I gael rhagor o wybodaeth am effaith y pandemig ar farchnata a phrisio dylanwadwyr, gweler ein hastudiaeth ddiweddar. Ond sut mae hyn yn gweithio ar gyfer yr eitemau hynny y mae'n rhaid eu gweld