7 Ffordd i Warantu Gwefan sy'n Canolbwyntio ar y Cwsmer

Yn ddiweddar roeddwn yn adolygu rhai gwefannau CPG / FMCG corfforaethol a pha sioc a gefais! Mae'r rhain yn sefydliadau gyda'r defnyddiwr yn eu henw go iawn felly dylent fod y mwyaf defnyddiwr-ganolog, dde? Wel ie wrth gwrs! Ac eto ychydig ohonynt sy'n ymddangos fel pe baent yn cymryd persbectif y defnyddiwr wrth greu ei wefannau. Mae llai fyth yn ddigon pleserus i wneud i mi fod eisiau dychwelyd i'w gwefan, o leiaf unrhyw amser yn fuan! O fy adolygiad o