5 Ffordd Manteision Manwerthu o Fonitro Cymdeithasol Hyperleol

Mae cwmnïau manwerthu yn cystadlu â chewri manwerthu ar-lein fel Amazon a Zappos. Nod siopau brics a morter manwerthu yw darparu'r profiad gorau i'w cwsmeriaid. Mae traffig traed yn fesur o gymhelliant a diddordeb cwsmeriaid (pam roedd yn well gan yr unigolyn ddod i'r siop i'w brynu pan fydd yr opsiwn o brynu ar-lein ar gael). Y fantais gystadleuol sydd gan unrhyw fanwerthwr dros siop ar-lein yw bod y defnyddiwr gerllaw ac yn barod i'w wneud