Mae Angen i Fusnesau Ar-lein Newid Marchnata i Aros Ymlaen

Does dim amheuaeth bod y Rhyngrwyd wedi newid yn ddramatig dros y blynyddoedd, ac mae hynny'n wir am sut mae cwmnïau'n marchnata eu busnes ar-lein hefyd. Nid oes ond angen i unrhyw berchennog busnes edrych ar nifer y newidiadau y mae Google wedi'u gwneud i'w algorithm chwilio er mwyn cael dealltwriaeth sylfaenol o sut mae technegau marchnata Rhyngrwyd wedi newid dros amser. Mae angen i gwmnïau sy'n gwneud busnes ar y Rhyngrwyd roi hwb i'w strategaethau marchnata bob tro y bydd shifft

Pam mae Medium.com yn hanfodol ar gyfer eich strategaeth farchnata

Mae'r offer gorau ar gyfer marchnata ar-lein yn newid yn gyson. Er mwyn cadw i fyny â'r amseroedd, mae angen i chi gadw'ch clust i'r llawr, i godi'r offer mwyaf newydd a mwyaf effeithiol ar gyfer adeiladu cynulleidfa a throsi traffig. Mae strategaethau blogio SEO yn pwysleisio pwysigrwydd cynnwys a rhannu “het wen”, felly gallwch chi drosoli blogiau busnes, gwefannau awdurdodau, a Twitter i adeiladu eich enw da digidol. Mae'r ap gwe Canolig yn cynhyrchu ar hyn o bryd

Mae Tystiolaeth yn Pwyntio at Berthynas rhwng Safle SERP a Gwesteiwr Gwe

Ddiwedd mis Awst, esboniodd Matt Cutts fod Google yn edrych ar gyflymder gwefan fel ffactor lle mae gwefan yn ymddangos ar y dudalen canlyniadau chwilio. Yn ei fideo Webmaster Help, dywedodd: “Os yw'ch gwefan yn araf iawn, rydym wedi dweud ein bod yn defnyddio cyflymder tudalen yn ein safleoedd. Ac felly bod yr holl bethau'n gyfartal, ie, gall safle safle yn is. “Nawr, rydyn ni’n tueddu i beidio â siarad am bethau mewn termau

Gwefannau Yn Dal i fod yn Ffynhonnell Incwm Goddefol o Incwm

Pe byddech chi'n credu popeth rydych chi'n ei ddarllen, byddai cychwyn gwefan i ennill incwm goddefol yn achos coll y dyddiau hyn. Mae'r rhai sydd wedi ardystio'r dystysgrif marwolaeth yn beio'r gystadleuaeth ysgubol ac mae Google yn diweddaru fel rhesymau pam nad yw incwm goddefol traddodiadol, trwy farchnata cysylltiedig, yn ffynhonnell ddichonadwy o wneud arian mwyach. Fodd bynnag, ymddengys nad yw pawb wedi derbyn y memo. Mewn gwirionedd, mae yna lawer o bobl ar y we o hyd sydd

Blogio Gwesteion - Rydych chi'n Ei Wneud yn Anghywir

Ar un adeg, roedd backlinks yn rheoli byd optimeiddio peiriannau chwilio. Pan fesurwyd ansawdd gwefan yn nhermau PageRank, darparodd backlinks y pleidleisiau y bu galw mawr amdanynt a oedd yn gyrru'r metrig hwn. Ond wrth i algorithm Google aeddfedu, ni allai safleoedd gwefan orffwys yn unig mwyach ar nifer y dolenni sy'n pwyntio'n ôl ati. Dechreuodd ansawdd y wefan sy'n cynnal y ddolen honno fod â mwy o bwysau na'r nifer fawr o ddolenni ar wefan