Sut Mae Marchnatwyr Allanol yn Llwyddo yn Tsieina

Yn 2016, roedd Tsieina yn un o'r marchnadoedd mwyaf cymhleth, hynod ddiddorol a chysylltiedig yn ddigidol yn y byd, ond wrth i'r byd barhau i gysylltu fwy neu lai, gallai cyfleoedd yn Tsieina ddod yn fwy hygyrch i gwmnïau rhyngwladol. Yn ddiweddar, rhyddhaodd App Annie adroddiad ar fomentwm symudol, gan dynnu sylw at China fel un o’r ysgogwyr twf mwyaf mewn refeniw siopau app. Yn y cyfamser, mae Gweinyddiaeth Seiberofod Tsieina wedi gorchymyn bod yn rhaid i siopau ap gofrestru gyda'r llywodraeth i