Sut y bydd Dysgu Peiriant a Chaffael yn Tyfu Eich Busnes

Yn ystod y chwyldro diwydiannol gweithredodd bodau dynol fel rhannau mewn peiriant, wedi'u lleoli ar hyd llinellau cydosod, gan geisio gwneud i'w hunain weithio mor fecanyddol â phosibl. Wrth i ni fynd i mewn i'r hyn a elwir bellach yn “4ydd Chwyldro Diwydiannol” rydym wedi dod i dderbyn bod peiriannau'n llawer gwell am fod yn fecanyddol na bodau dynol. Ym myd prysur hysbysebu chwilio, lle mae rheolwyr ymgyrchoedd yn cydbwyso eu hamser rhwng adeiladu ymgyrchoedd yn greadigol, a'u rheoli a'u diweddaru yn fecanyddol