Sut i Wneud y Gorau o Adroddiadau Trosi AdWords Newydd

Pa un fyddai orau gennych chi: Yr hysbyseb ddigidol sy'n tynnu sylw ac sy'n denu 1,000 o ymweliadau â gwefannau? Neu’r un sy’n perfformio’n araf ac sydd wedi derbyn dim ond 12 clic hyd yn hyn? Mae'n gwestiwn anodd. Nid yw'r ateb ychwaith. O leiaf, nid nes eich bod yn gwybod faint o'r ymwelwyr hynny a drodd. Byddai hysbyseb wedi'i thargedu'n fawr sy'n arwain at ddwsin o gamau trosi cymwys ddeg gwaith yn fwy gwerthfawr na'r un sy'n denu cannoedd o ymwelwyr heb gymhwyso nad ydyn nhw'n trosi. Mewn byd