Trawiad Alicia

Mae Alicia Rother yn strategydd cynnwys ar ei liwt ei hun sy'n gweithio gyda busnesau bach a busnesau cychwynnol i hybu cyrhaeddiad eu brand trwy ddylunio cynnwys creadigol ac ysgrifennu. Mae ei maes arbenigedd yn cynnwys marchnata digidol, ffeithluniau, brandio a dylunio graffig.