Martech Zone Awduron

Mae awduron Martech zone yn gasgliad o weithwyr proffesiynol busnes, gwerthu, marchnata a thechnoleg sydd gyda'i gilydd yn darparu arbenigedd mewn nifer o feysydd, gan gynnwys marchnata brand, cysylltiadau cyhoeddus, marchnata talu fesul clic, gwerthu, marchnata peiriannau chwilio, marchnata symudol, marchnata ar-lein, e-fasnach , dadansoddeg, defnyddioldeb, a thechnoleg farchnata.

 • Douglas Karr

  Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Douglas wedi helpu i ddechrau sawl cwmni newydd llwyddiannus ar gyfer MarTech, wedi cynorthwyo gyda’r diwydrwydd dyladwy o dros $5 bil mewn caffaeliadau a buddsoddiadau Martech, ac mae’n parhau i lansio ei lwyfannau a’i wasanaethau ei hun. Mae'n gyd-sylfaenydd Highbridge, cwmni ymgynghori trawsnewid digidol. Mae Douglas hefyd yn awdur cyhoeddedig canllaw Dummie a llyfr arweinyddiaeth busnes.
 • Adam Bach

  Adam Small yw Prif Swyddog Gweithredol AsiantSauce, platfform marchnata eiddo tiriog awtomataidd llawn sylw wedi'i integreiddio â phost uniongyrchol, e-bost, SMS, apiau symudol, cyfryngau cymdeithasol, CRM, ac MLS.
 • Jenn Lisak Golding

  Mae Jenn Lisak Golding yn Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Strategaeth Sapphire, asiantaeth ddigidol sy'n cyfuno data cyfoethog â greddf cefn-brofiadol i helpu brandiau B2B i ennill mwy o gwsmeriaid a lluosi eu ROI marchnata. Yn strategydd arobryn, datblygodd Jenn Fodel Cylch Bywyd Sapphire: offeryn archwilio ar sail tystiolaeth a glasbrint ar gyfer buddsoddiadau marchnata sy'n perfformio'n dda.
 • Michael Reynolds

  Rwyf wedi bod yn entrepreneur ers dros ddau ddegawd ac wedi adeiladu a gwerthu busnesau lluosog, gan gynnwys asiantaeth marchnata digidol, cwmni meddalwedd, a busnesau gwasanaeth eraill. O ganlyniad i fy nghefndir busnes, rwy'n aml yn helpu fy nghleientiaid gyda heriau tebyg, gan gynnwys dechrau busnes, neu adeiladu a gwneud y gorau o fusnes.
 • Ann Smarty

  Ann Smarty yw rheolwr brand a chymunedol Internet Marketing Ninjas a sylfaenydd Cynnwys firaol Bee. Dechreuodd gyrfa optimeiddio peiriannau chwilio Ann yn 2010. Mae hi’n gyn-olygydd pennaf Search Engine Journal ac yn cyfrannu at flogiau chwilio a chymdeithasol amlwg, gan gynnwys Small Business Trends a Mashable.
 • Dmytro Spilka

  Mae Dmytro yn Brif Swyddog Gweithredol yn Solvid ac yn sylfaenydd Pridicto. Cyhoeddwyd ei waith yn Shopify, IBM, Entrepreneur, BuzzSumo, Campaign Monitor, a Tech Radar.
 • Alexander Frolov

  Mae Alexander yn Brif Swyddog Gweithredol ac yn gyd-sylfaenydd yn HypeAuditor. Mae Alex wedi cael ei gydnabod sawl gwaith ar Restr y 50 Chwaraewr Diwydiant Gorau gan Talking Influence am ei waith i wella tryloywder o fewn y diwydiant marchnata dylanwadwyr. Mae Alex yn arwain y ffordd wrth wella tryloywder o fewn y diwydiant a chreodd y system canfod twyll fwyaf datblygedig yn seiliedig ar AI i osod y safon ar gyfer gwneud marchnata dylanwadwyr yn deg, yn dryloyw ac yn effeithiol.
 • Katarzyna Banasik

  Rheolwr Marchnata yn Emporix, y platfform masnach cyfansawdd B2B sy'n gwneud mewnwelediadau busnes yn ymarferol. Diddordeb mewn tueddiadau technoleg meddalwedd newydd.
 • Matt Nettleton

  Mae Matt Nettleton yn arweinydd a hyfforddwr tîm gwerthu deinamig effaith uchel, sydd ag angerdd am ganlyniadau a hanes profedig. Mae gen i fwy na 25 mlynedd o brofiad yn cychwyn newid i gyflawni nodau ac optimeiddio adnoddau ar gyfer gwella refeniw, rheoli costau a thwf elw.
 • Mike Szczesny

  Mike Szczesny yw perchennog ac is-lywydd EDCO Awards & Specialties, cyflenwr ymroddedig o gynhyrchion adnabod gweithwyr, nwyddau brand, a gwobrau athletau. Mae Szczesny yn ymfalchïo yng ngallu EDCO i helpu cwmnïau i fynd yr ail filltir wrth fynegi diolch a gwerthfawrogiad i'w gweithwyr megis gwobrau pen-blwydd gwaith. Mae'n byw yn Fort Lauderdale, Florida.
 • Shane Barker

  Mae Shane Barker yn ymgynghorydd marchnata digidol sy'n arbenigo mewn marchnata dylanwadwyr, marchnata cynnwys, ac SEO. Ef hefyd yw Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Content Solutions, asiantaeth farchnata ddigidol. Mae wedi ymgynghori â chwmnïau Fortune 500, dylanwadwyr gyda chynhyrchion digidol, a nifer o enwogion Rhestr A.
 • Ksana Liapkova

  Pennaeth ConvertSocial. Mae Ksana wedi bod yn siaradwr mewn cynadleddau o'r radd flaenaf ar farchnata cysylltiedig ac mae mewn cysylltiad â mwy na 35,000 o gleientiaid Admitad ConvertSocial, sy'n ymwneud â'r diwydiant blogio, sy'n caniatáu iddi fod yn ymwybodol bob amser o'r tueddiadau diweddaraf ym myd y dylanwadwyr. Cyn ymuno â thîm Admitad, roedd Ksana wedi bod yn gweithio ym maes marchnata cysylltiedig ac ariannu cynnwys ers dros 7 mlynedd, gan helpu brandiau mawr i lansio eu hatebion eu hunain ar fetachwiliad gwasanaethau teithio.
 • Tom Siani

  Mae Tom yn arbenigwr marchnata ar-lein gyda mwy na 5 mlynedd o brofiad yn y diwydiant digidol hwn. Mae hefyd yn cydweithredu â rhai brandiau adnabyddus er mwyn cynhyrchu traffig, creu sianeli gwerthu, a chynyddu gwerthiant ar-lein. Mae wedi ysgrifennu nifer sylweddol o erthyglau am farchnata cyfryngau cymdeithasol, marchnata brand, blogio, gwelededd chwilio, ac ati.
 • Kelsey Raymond

  Kelsey Raymond yw cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Dylanwad & Co., cwmni marchnata cynnwys gwasanaeth llawn sy'n arbenigo mewn helpu cwmnïau i strategaethu, creu, cyhoeddi a dosbarthu cynnwys sy'n cyflawni eu nodau. Mae cleientiaid Influence & Co. yn amrywio o fusnesau newydd a gefnogir gan fenter i frandiau Fortune 500.
 • Nick Chasinov

  Nick Chasinov yw sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Teknicks, asiantaeth marchnata twf sy'n datgloi twf cynnyrch cynaliadwy, amddiffynadwy, a gwaethygu ar gyfer cwmnïau SaaS.
 • Danny Shepherd

  Mae Danny Shepherd yn Gyd-Brif Swyddog Gweithredol Intero Digidol, asiantaeth farchnata ddigidol 350 o bobl sy'n cynnig atebion marchnata cynhwysfawr sy'n cael eu gyrru gan ganlyniadau. Mae gan Danny fwy nag 20 mlynedd o brofiad yn cyfarwyddo strategaethau cyfryngau taledig, optimeiddio SEO, ac adeiladu cynnwys a chysylltiadau cyhoeddus sy'n canolbwyntio ar atebion. Mae'n arwain tîm o arbenigwyr mewn dylunio a datblygu gwe, marchnata Amazon, cyfryngau cymdeithasol, fideo, a dylunio graffeg.
 • Greg Walthur

  Mae Greg Walthour yn gyd-Brif Swyddog Gweithredol Intero Digital, asiantaeth farchnata ddigidol 350 o bobl sy'n cynnig atebion marchnata cynhwysfawr sy'n cael eu gyrru gan ganlyniadau. Mae gan Greg fwy nag 20 mlynedd o brofiad yn cyfarwyddo strategaethau cyfryngau taledig, optimeiddio SEO, ac adeiladu cynnwys a chysylltiadau cyhoeddus sy'n canolbwyntio ar atebion. Mae’n arwain tîm o arbenigwyr mewn dylunio a datblygu gwe, marchnata Amazon, cyfryngau cymdeithasol, fideo, a dylunio graffeg, ac mae Greg wedi helpu cwmnïau o bob maint i lwyddo yn yr oes ddigidol.
 • Ian Cleary

  Ian yw Prif Swyddog Gweithredol RazorSocial ac mae wedi cysegru ei fywyd gwaith i'ch helpu chi i ddarganfod yr offer a'r dechnoleg orau ar gyfer cyfryngau cymdeithasol. Mae Ian yn siarad yn rheolaidd mewn digwyddiadau (yn yr UD yn bennaf), ac yn ysgrifennu ar gyfer llawer o'r blogiau cyfryngau cymdeithasol gorau.
 • Rhufeinig Davidov

  Mae Roman Davydov yn Sylwedydd Technoleg E-fasnach yn Trawsnewid. Gyda dros bedair blynedd o brofiad yn y diwydiant TG, mae Roman yn dilyn ac yn dadansoddi tueddiadau trawsnewid digidol i arwain busnesau manwerthu i wneud dewisiadau prynu meddalwedd gwybodus o ran masnach a rheoli awtomeiddio siopau.
 • Danny Regenstein

  Mae Danny Regenstein yn weithiwr marchnata proffesiynol medrus iawn sy'n gwasanaethu ar hyn o bryd fel Prif Swyddog Marchnata What If Media Group, asiantaeth marchnata perfformiad blaengar sy'n adnabyddus am ei dull arloesol a'i strategaethau cleient-ganolog. Yn y rôl hon, mae Danny yn chwarae rhan ganolog wrth yrru mentrau marchnata'r cwmni, gan arwain ei dwf, a sicrhau canlyniadau eithriadol i gleientiaid.
 • Michael Maximoff

  Fi yw cyd-sylfaenydd Belkins, yr asiantaeth cynhyrchu arweiniol B1B #2 sydd wedi'i graddio, a Folderly, platfform datrysiad e-bost a gefnogir gan Google Startups Fund. Gyda dros ddeng mlynedd o brofiad mewn Gwerthu a Marchnata B2B, rwy'n hynod angerddol am dechnoleg gwerthu, darparu gwasanaeth o'r radd flaenaf, ac adeiladu cynhyrchion sy'n trawsnewid y diwydiant.
 • Vasylenko Rhufeinig

  Roman Vasylenko yw'r dyn y tu ôl i eWizard, Platfform Profiad Cynnwys ar gyfer busnesau Fferyllfa Fawr a Gwyddorau Bywyd sy'n gwella Gweithrediadau Cynnwys Digidol. Mae ganddo dros 12 mlynedd o arbenigedd datblygu meddalwedd. Roman yw Cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Technoleg Viseven, lle mae'n gyfrifol am ddatblygu cynhyrchion arloesol a thrawsnewid technoleg.
 • Vladislav Podolyako

  Fi yw Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Belkins a Folderly. Meddu ar dros naw mlynedd o brofiad mewn adeiladu a thyfu cwmnïau gwasanaeth a busnesau newydd SaaS yn SalesTech a MarTech. Entrepreneuriaeth yw fy angerdd, ac rwyf bob amser yn edrych i greu, adeiladu, ac yn gyffredinol, cyfleoedd newydd i farchnata cynhyrchion a syniadau arloesol.
 • Mario Peshev

  Mario Peshev yw Prif Swyddog Gweithredol newydd Rush.app, datrysiad awtomeiddio ôl-brynu blaenllaw ar gyfer llwyfannau e-fasnach sy'n gweithredu ar Shopify. Ym mis Mehefin 2023, cyhoeddodd y cwmni fod Peshev, entrepreneur a chynghorydd busnes llwyddiannus ac enwog, wedi ymuno â'r cwmni fel ei Brif Swyddog Gweithredol newydd. Mae gan Peshev hanes cyfoethog o entrepreneuriaeth, ar ôl adeiladu nifer o fusnesau saith ffigur yn llwyddiannus. Mae'n fuddsoddwr angel medrus, yn gynghorydd busnes gwybodus sydd wedi helpu mwy na 400 o fusnesau i raddfa a mireinio eu prosesau, ac yn awdur toreithiog y mae ei waith wedi cael sylw mewn dros 30 o brifysgolion. Mae Mario hefyd yn Brif Swyddog Gweithredol DevriX, asiantaeth WordPress fyd-eang sy'n gwasanaethu diwydiannau o gyhoeddi i fintech, gofal iechyd, e-fasnach a mwy. Mae Peshev yn grymuso entrepreneuriaid gyda chyngor doeth trwy'r gwasanaeth ymgynghorol Growth Shuttle a thrwy gefnogi darpar dechnolegwyr lleol a byd-eang gydag ysgoloriaethau, interniaethau a chyfleoedd addysgol. Mae Mario hefyd yn fuddsoddwr angel gyda SeedBlink.
 • Natalia Andreychuk

  Nataliya Andreychuk yw Prif Swyddog Gweithredol Viseven, Darparwr Gwasanaethau MarTech Byd-eang ar gyfer Gwyddorau Bywyd a Diwydiannau Pharma. Mae hi'n un o'r arbenigwyr gorau mewn marchnata fferyllol digidol a gweithredu cynnwys digidol ac mae ganddi fwy na 12 mlynedd o arweinyddiaeth gadarn y tu ôl i'w gwregys. Mae Andreychuk ymhlith yr arweinwyr benywaidd cryfaf yn y byd Technoleg Marchnata. Mae ei chefndir helaeth mewn technoleg gwybodaeth, marchnata, gwerthu, a meysydd fferyllol yn ei gosod ar wahân i'r gystadleuaeth.
Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.