Beth yw Dosbarthiad Cynnwys?

Mae cynnwys nad yw'n cael ei weld yn gynnwys sy'n darparu fawr ddim enillion ar fuddsoddiad, ac, fel marchnatwr, efallai eich bod wedi sylwi pa mor anodd yw hi i gael hyd yn oed ffracsiwn o'r gynulleidfa rydych chi wedi gweithio mor galed i'w hadeiladu. dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Yn anffodus, mae'r dyfodol yn debygol o ddal mwy o'r un peth: cyhoeddodd Facebook yn ddiweddar mai ei nod yw mynd â chyrhaeddiad organig brandiau i lawr i