Mae Tirwedd Technoleg Hysbysebu Brodorol 2018 yn Dal i Fynd yn Fwy a Mwy

Fel y soniwyd eisoes ym mhopeth y mae angen i chi ei wybod am Ddeallusrwydd Artiffisial a'i Effaith ar Hysbysebu PPC, Brodorol ac Arddangos, mae hon yn gyfres ddwy ran o erthyglau sy'n canolbwyntio ar gyfryngau taledig, deallusrwydd artiffisial a hysbysebu brodorol. Treuliais y misoedd diwethaf yn cynnal llawer iawn o ymchwil yn y meysydd penodol hyn a arweiniodd at gyhoeddi dau e-lyfr am ddim. Y cyntaf, Popeth y mae angen i chi ei Wybod Am Ddadansoddeg Marchnata a Deallusrwydd Artiffisial,

Popeth y mae angen i chi ei wybod am Ddeallusrwydd Artiffisial a'i Effaith ar Hysbysebu PPC, Brodorol ac Arddangos

Eleni, ymgymerais â chwpl o dasgau uchelgeisiol. Roedd un yn rhan o fy natblygiad proffesiynol, i ddysgu popeth y gallwn i am ddeallusrwydd artiffisial (AI) a marchnata, ac roedd y llall yn canolbwyntio ar ymchwil ad-dechnoleg frodorol flynyddol, yn debyg i'r hyn a gyflwynwyd yma y llynedd - Tirwedd Technoleg Hysbysebu Brodorol 2017. Ychydig a wyddwn i ar y pryd, ond daeth e-lyfr cyfan allan o'r ymchwil AI dilynol, “Everything You Need to

Beth yw Ffrind Facebook Yn Wir Gwerth?

Mae IPO Facebook wedi mynd a dod yn barod ac nid oes prinder barn yn arnofio o amgylch y blogosffer ynghylch a oedd yn llwyddiannus ai peidio a beth allai fod gan y dyfodol i ddefnyddwyr Facebook. Waeth beth yw eich meddyliau, y ffaith o hyd yw bod Facebook wedi codi $ 16 biliwn mewn prynhawn ar ôl codi eu pris targed ddwywaith a chael y 3ydd IPO mwyaf erioed. Yn ddiweddar cymerodd Kuno Creative y rhifau IPO Facebook a'u crensian gyda'r mwyaf newydd

Cael eich Cysylltu trwy Symudol - Senarios Bywyd “Mewn Amser”

Mae Kuno Creative wedi rhyddhau ffeithlun a grëwyd o ymchwil symudol ddiweddaraf Pew Internet. Mae'r diwylliant newydd o wybodaeth ar unwaith trwy'r cyfryngau cymdeithasol, apiau a ffonau pori gwe yn caniatáu i bobl gael mynediad at wybodaeth yn gyflymach nag erioed o'r blaen, ac mae'r Pew Research diweddaraf yn taflu goleuni ar unwaith ar hynny. Mae hefyd yn gyfle enfawr i farchnatwyr sy'n dod i mewn. Mae'r ffeithlun yn tynnu sylw at y newid diwylliannol a thechnolegol presennol i gysylltedd cyson a

Safleoedd Symudol, Apiau, Codau SMS a QR - Moethus neu Angenrheidiol?

Erbyn 2015, bydd y Rhyngrwyd symudol yn goddiweddyd y defnydd o benbwrdd ac yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae ei ddefnydd wedi dyblu. Mae mwy a mwy o wneuthurwyr penderfyniadau yn defnyddio'r we symudol er mwyn cyrchu'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt i wneud dewisiadau prynu. Gellir colli hyd at 50% o gyfleoedd ar-lein trwy beidio â chael a defnyddio strategaeth symudol ar gyfer cwmni neu frand. Dros yr ychydig flynyddoedd nesaf bydd y ganran hon yn parhau i godi. Y cwestiwn