Sut i Ddethol y Cwmni Datblygu Ap Symudol Iawn

Ddegawd yn ôl, roedd pawb eisiau cael eu cornel fach eu hunain o'r Rhyngrwyd gyda gwefan wedi'i theilwra. Mae'r ffordd y mae defnyddwyr yn rhyngweithio â'r Rhyngrwyd yn newid i ddyfeisiau symudol, ac mae ap yn ffordd ganolog i sawl marchnad fertigol ymgysylltu â'u defnyddwyr, hybu refeniw, a gwella cadw cwsmeriaid. Canfu adroddiad Kinvey yn seiliedig ar arolwg o CIOs ac Arweinwyr Symudol fod datblygu cymwysiadau symudol yn gostus, yn araf ac yn rhwystredig. 56% o