CX yn erbyn UX: Y Gwahaniaeth rhwng Cwsmer a Defnyddiwr

CX / UX - Dim ond un llythyr yn wahanol? Wel, mwy nag un llythyr, ond mae yna lawer o debygrwydd rhwng Profiad Cwsmer a gwaith Profiad y Defnyddiwr. Mae gweithwyr proffesiynol sydd â'r naill ffocws neu'r llall yn gweithio i ddysgu am bobl trwy wneud ymchwil! Mae tebygrwydd Profiad Cwsmer a Phrofiad y Defnyddiwr Mae nodau a phroses Profiad Cwsmer a Defnyddiwr yn aml yn debyg. Mae gan y ddau: Ymdeimlad nad yw busnes yn ymwneud â gwerthu a phrynu yn unig, ond â diwallu anghenion a darparu gwerth